Welcome to SiMBION webpage

About us

The Slovenian consortium of infrastructure centers dealing with biomedical and biochemical imaging was founded in 2018 by the University of Ljubljana (SiMBION), Faculty of Medicine. The vision of this consortium was to connect groups using different imaging methods with an interdisciplinary approach to the analysis of biological and medical samples.

Location
Slovenia
Euro-BioImaging

We are a part of European network of infrastructure centers Euro-BioImaging.

Our partners

Kemijski inštitut

Raziskovalno delo na Odseku za analizno kemijo poteka v okviru temeljnega raziskovalnega programa P1-0034 “Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov” in obsega temeljne študije in razvoj analiznih orodij, senzorjev ter pristopov na treh močno prepletenih področjih.

Univerzitetni klinični center Maribor

UKC Maribor je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za širšo vzhodno regijo Slovenije, z nekaterimi subspecialističnimi dejavnostmi pa pokriva tudi potrebe jugovzhodne Slovenije in Koroške regije.

Univerza v ljubljani medicinska fakulteta

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit ut elit tellus, luctus mattis consectetur.

Nacionalni inštitut za biologijo

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji, ki s temeljnimi raziskavami na področju biologije in njej sorodnih naravoslovnih ved, varstva okolja, biotehnologije ter biomedicine ustvarja novo znanje, ki ga objavlja v različnih znanstvenih publikacijah.

univerza v mariboru

Univerzitetni center za elektronsko mikroskopijo – UCEM je bil ustanovljen z namenom združevanja znanj in izkušenj o elektronski mikroskopiji ter za čim bolj kvalitetno raziskovalno delo in čim večjo izkoriščenost velike raziskovalne opreme, ki smo jo v ta namen združili.

Institut ˮJožef Stefanˮ

Institut ˮJožef Stefanˮ je največja javna raziskovalna organizacija v Sloveniji. Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) izvaja osnovne raziskave na področju jedrske in atomske fizike. Pridobljeno znanje se uporablja pri reševanju raznovrstnih interdisciplinarnih problemov na zelo različnih področjih, npr. fuzija, biologija, medicina, farmacija, shranjevanje energije, radiološki nadzor okolja, raziskovanje materialov, arheometrija in podobno.

INFRASTRUCTURE CENTER FOR MICROSCOPY OF BIOLOGICAL SAMPLES

INFRASTRUCTURE CENTER FOR MICROSCOPY OF BIOLOGICAL SAMPLES at the Faculty of Biotechnology is a part of the Network of Infrastructure Centers of the University of Ljubljana. The center offers support in the field of preparation of a wide range of biological samples, their visualization with various microscopic techniques, and interpretation and analysis of the results.

Contact

Contact us